Zber vyseparovaných zložiek odpadu

Obec Čachtice Vám oznamuje, že dňa 22.11.2022 sa uskutoční zber papiera a starého oleja. Papier a olej vyložte pred svoje domácnosti do 7:00 hod. nakoľko zberné vozidlo prejde každou ulicou len 1 krát.

Dňa 24.11.2022 sa uskutoční zber plastov. Plasty vyložte pred svoje domácnosti do 7:00 hod..