Od 14. – 20.11.2022 nebudú hlásené oznamy a bude odstavené vysielanie obecných oznamov.

Oznamujeme občanov, že z dôvodu rekonštrukcie obecného úradu bude v termíne od 14. – 20.11.2022 odstavené vysielanie televíznych oznamov na kanáli čachtickej televízie. Z tohto dôvodu nebudú hlásené ani oznamy v miestnom rozhlase. Oznamy si môžete prečítať na webovej stránke www.cachtice.sk v sekcii Miestny rozhlas a televízia.