Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 15.11.2022 – záznam