1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 15.12.2022 – záznam