Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek odpadu na rok 2023

TERMÍN VÝVOZU PLASTOV, TETRAPAKOV A DROBNÉHO KOVOVÉHO ODPADU SPRED VAŠICH DOMÁCNOSTÍ NA ROK 2023:
23.1., 6.3., 24.4., 5.6., 10.7., 21.8., 2.10., 13.11., 18.12.2023

TERMÍN VÝVOZU PAPIERA A STRÉHO OLEJA SPRED VAŠICH DOMÁCNOSTÍ NA ROK 2023:
16.1., 27.2., 17.4., 29.5., 3.7., 14.8., 25.9., 6.11., 11.12.2023