Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - parc.č. 1884/1 v k.ú. Čachtice

Dátum zvesenia: 24. 11. 2023 Zodpovedá: Správca Webu