Author: admin

Zmena ceny za stočné

Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. oznamuje občanom, že uznesením obecného zastupiteľstva Čachtice č. 48/2022 zo dňa 28.6.2022 pristúpila od II.polroku 2022 z dôvodu narastajúcich cien...

Otvorenie nového školského roka

Základná škola Štvrtej sednice Tatrína Čachtice oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022 o 8.00hod. na...

Dočasná zmena úradných hodín na Obecnom úrade

Oznamujeme občanom, že z dôvodu nepriaznivých mikroklimatických podmienok sa upravuje pracovná doba pre zamestnancov OcÚ nasledovne: 16.8.2022 (utorok) 6:00 – 14:00 17.8.2022 (streda) 06:00...

OZNAM

Oznamujeme vám, že z dôvodu rekonštrukcie zdravotného strediska je dočasne presťahovaná gynekologická ambulancia MUDr. Ľudovít Kováč a to na novej poliklinike v Novom Meste...