Author: admin

OHŇOHASIČSKÝZBOR V ČACHTICIACH

Dobrovoľný hasičský zbor Čachtice prosí občanov o poskytnutie informácií, starých fotografií aj osobných spomienok k historickej zástave „OHŇOHASIČSKÝZBOR V ČACHTICIACH“ z roku 1924, ktorá...

Orez gaštana pri vchode do areálu školy.

Upozorňujeme občanov, že dňa 15.2.2022 (utorok) sa bude vykonávať orez gaštana pri vchode do areálu školy – pri trafostanici. Žiadame Vás, aby ste neparkovali...

Riaditeľské voľno – ZŠ a ZUŠ

Riaditeľ Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína a riaditeľka Základnej umelckej školy so súhlasom zriaďovateľa a podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z....