Author: admin

Daň za ubytovanie

OBEC ČACHTICE – SPRÁVCA DANE ZA UBYTOVANIE U P O Z O R Ň U J E platiteľov dane, t.j.  poskytovateľov ubytovania na území...

Miestny inzertný portál

Milí spoluobčania, ďakujeme za Vaše prvé inzeráty na miestnom inzertnom portáli. Našim cieľom bolo vytvoriť viaceré inzertné kategórie tak, aby bol zabezpečený dostatočný priestor...

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Obec Čachtice pamätá aj na našich najmenších obyvateľov Čachtíc. Dňa 14.11.2015 sa v obradnej sieni uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Starosta obce si ich...

Stretnutie dôchodcov

Stretnutie jubilantov 5.11. 2015 pozvala Obec Čachtice na priateľské stretnutie jubilantov, ktorí slávili v tomto roku 65, 70, 75, 80, 85 a viac rokov...