Author: admin

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Obec Čachtice pamätá aj na našich najmenších obyvateľov Čachtíc. Dňa 14.11.2015 sa v obradnej sieni uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Starosta obce si ich...

Stretnutie dôchodcov

Stretnutie jubilantov 5.11. 2015 pozvala Obec Čachtice na priateľské stretnutie jubilantov, ktorí slávili v tomto roku 65, 70, 75, 80, 85 a viac rokov...

Zverejnenie začatia konania – výrub drevín

Zverejnenie začatia konania o povolení na odstránenie drevín rastúcich mimo les. ============================================= Číslo konania Dátumzač.konania Dátumzverejnenia Predmet konania 175/2015 23.02.2015 23.02.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu §47...

Ochrana plynárenských zariadení

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských...

OZNAM pre odberateľov vody

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK a.s. Trenčín) je novým prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Trenčianskom regióne od 1. novembra 2014. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE...