Rubrika: Novinky

Miestny inzertný portál

Milí spoluobčania, ďakujeme za Vaše prvé inzeráty na miestnom inzertnom portáli. Našim cieľom bolo vytvoriť viaceré inzertné kategórie tak, aby bol zabezpečený dostatočný priestor...

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Obec Čachtice pamätá aj na našich najmenších obyvateľov Čachtíc. Dňa 14.11.2015 sa v obradnej sieni uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Starosta obce si ich...

Stretnutie dôchodcov

Stretnutie jubilantov 5.11. 2015 pozvala Obec Čachtice na priateľské stretnutie jubilantov, ktorí slávili v tomto roku 65, 70, 75, 80, 85 a viac rokov...

Zverejnenie začatia konania – výrub drevín

Zverejnenie začatia konania o povolení na odstránenie drevín rastúcich mimo les. ============================================= Číslo konania Dátumzač.konania Dátumzverejnenia Predmet konania 175/2015 23.02.2015 23.02.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu §47...

Ochrana plynárenských zariadení

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských...

OZNAM pre odberateľov vody

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK a.s. Trenčín) je novým prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Trenčianskom regióne od 1. novembra 2014. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE...