Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice