Činnosť

Podujatia na ktorých zbor pôsobil:
– protipožiarna hliadka pri otváraní Čachtického hradu,
– protipožiarna hliadka pri predstaveniach Sami Sebe,
– organizácia dopravy pri väčších podujatiach na Čachtickom hrade,
– pochovávanie basy,
– pochod k pomníku padlých,
– darovanie krvi na podujatí Báthoryčkina kvapka krvi,

Podujatia dobrovoľného hasičského zboru:
– stavanie Mája,
– pálenie vatry,
– súťaž hasičských družstiev,
– oslavy výročia založenia hasičského zboru v Čachticiach,

Hasičský zbor zvyšuje svoju odbornosť rôznymi školeniami:
– základná príprava členov hasičských jednotiek,
– školenie veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí,
– školenie operátorov rádiostaníc,
– školenie BOZP pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
– kurz strojníkov,
– absolvovanie psychologického vyšetrenia pre vozidlá s právom prednostnej jazdy,
– kurz obsluhy IVECO DAILY,
– kurz školiteľov na protipovodňový príves,
– kurz prvej pomoci,
– zdravotné prehliadky,
– odznaky odborností,

Zbor zvyšuje a precvičuje svoje schopnosti na taktických a previerkových cvičeniach vo svojom zásahovom obvode. Takisto sa zúčastnil rozsiahleho cvičenia s inými jednotkami DHZO a HaZZ v obci Lubina.