Funkcionári

Zloženie výboru DHZ Čachtice:

Predseda: Miloš Trúsik st.
Podpredseda – veliteľ: Miloš Trúsik ml.
Tajomník: Ing. Boris Fraňo
Pokladník: Miroslav Janíček
Členovia výboru: Ľudovít Opatovský
Marián Majerovič
František Dendis
Matúš Hevier