(Slovenský) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa/riaditeľku Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach.