(Slovenský) 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 14.12.2021 – záznam