(Slovenský) 24. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 7.9.2022 – záznam