(Slovenský) 25. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 20.9.2022 – záznam