(Slovenský) Evidencia obyvateľstva a stavebný úrad nebudú úradovať