(Slovenský) Prebieha medzinárodný prieskum zručností dospelých