(Slovenský) Oznam o plánovanom prerušní dodávky pitnej vody