Entrance fees castle and parking

  • Entrance fees castle

Usual entrance fee:

Adults 2,50 €
Pensioners, handicapped persons and students 1,50 €
Children 6-15 years 1,00 €
Children 0-6 years free entrance
Family entrance fee 5 €
Citizen of Čachtice and Višňové 0,50 €

INCERASED ENTRANCE FEE when big events and gastronomic days are organized /11.4., 25.7., 8.8., 19.9., 17.10. 2015/

Adults 3,50 €
Pensioners, handicapped persons and students 2,00 €
Children 6-15 years 1,50 €
Children 0-6 years free entrance
Family entrance fee 7 €
Citizen of Čachtice and Višňové 0,50 €
  • Parking fees
Personal car 1 €
Motorbike 1 €
Bus 3 €

Rešpektujte prosím pokyny obsluhy parkoviska!!!

Nakoľko je počet miest na parkovisku pod hradom limitovaný na počet cca 60 áut, odporúčame návštevníkom, aby svoje motorové vozidlá zanechali dolu v obci /zatrávnený priestor vedľa Domu smútku pri cintorínoch, na námestí a priľahlých uliciach príp. na ulici Družstevná/.

Vozovka vedúca k hradu je zúžená a pohybuje sa po nej veľké množstvo turistov. Pri strete vozidiel tu vznikajú kolízne situácie.

Autobusom vjazd na parkovisko pod hradom neodporúčame, nakoľko je tu malá šírka vozovky, a môže byť problém s otočením.

Odporúčame neparkovať po krajniciach pod parkoviskom pod hradom, ale iba na riadnom parkovisku. Cesta by sa tým úplne zneprejazdnila a v prípade požiaru alebo potreby privolať záchranné vozidlo RZP, by sa znemožnil vstup týchto záchranných zložiek.