Rubrika: Novinky

(Slovenský) OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY

(Netýka sa rodičov, ktorí už prihlášku odovzdali). Prihláška na vytlačenie bude zverejnená na stránke obce https://www.cachtice.sk/. V prípade otázok môžete kontaktovať mailom na adresu...

Untitled

VZN č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čachtice a dieťa neštátnej MŠ