Pohrebníctvo

P R E D A J    R A K I E V   A   V E N C O V

  • Dom služieb

Čachtice, Malinovského 426
Kontaktná osoba :  Iveta KRCHNAVÁ

Teplica 899
Telef.číslo :  0907 594 705

  • Predaj vencov prebieha :

–  deň pred pohrebom   – od 9,00 – 11,00 hod.
–  v deň pohrebu             – od 9,00 – 11,00 hod.
–  v prípade potreby volajte t.č. 0907 594 705

  • PREVOZ ZOSNULÝCH :

Kontaktná osoba : Jozef Šicko
Telef.číslo : 0908 097 082

  •  VÝKOPOVÉ PRÁCE :

Kontaktná osoba : Ivan KRCHNAVÝ
Telef.číslo: 0901 705 352