Zber odpadu

Zber komunálneho a separovaného odpadu zabezpečuje Obec Čachtice v spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s.

Zber komunálneho odpadu:

Zber komunálneho odpadu v obci Čachtice prebieha v dvojtýždňových intervaloch, pričom odpad sa zberá vždy v párny týždeň roka v pondelok a utorok.

Podnelok: Železničná, Urbanovského, Medzihorská, Na doline, Revolučná, Kúria, Podzámska, Malinovského, Pionierska, Slnečná, 1. Mája, L.Novomeského, Duklianska, Mierová, M. Uhra

Utorok: Malinovského, Záhradná, Družstevná, Lysiná, Špitálska, Osloboditeľov, Teplica, Zemiansky Kút, Hviezdoslavova, Komárno, Želovany, Kamence, Ľ. Podjavorinskej, Fraňa Kráľa

Zber separovaného odpadu

Zber separovaného odpadu v obci Čachtice je zabezpečený prostredníctvom Zberného dvora na ulici Družstevná (pri Pastierni)

Otváracie hodiny Zberného dvora “Pastierňa”

  • Streda: od 09:00 do 17:00 hod.
  • Sobota (prvá v mesiaci): od 8:00 do 12:00 hod.

V zbernom dvore sa bezplatne odoberá nasledovný odpad:

  • Sklo
  • Papier a lepenka, plasty
  • Elektroodpad
  • Objemný odpad – nábytok, matrace, sedačky, pneumatiky

Nezberá sa:

  • Biologický odpad
  • Stavebný odpad

Stavebný odpad

Vykupované druhy odpadov v Kameňolome Čachtice

  • Zmes betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek, keramiky – 6,-€/tona, možný množstevný rabat
  • Zemina a kamenivo, výkopová zemina – 4,-€/tona, možný množstevný rabat

Informácie o výkupe stavebného odpadu na skládke “Vápenka”: