Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie bez právnej subjektivity

Zodpovedná vedúca: Bc. Mária Blanárová

Adresa: Malinovského 427, Čachtice

Tel. č.: 032/ 7787 340

e-mail: zos@cachtice.sk

Počet lôžok: 16

Zariadenie opatrovateľskej služby hospodári s finančnými prostriedkami pridelenými obcou – originálne kompetencie.