Jednota dôchodcov Slovenska

Oslavy posledného dňa v roku 2011 ZO JDS v Čachticiach

Každé končiace sa obdobie v našom živote v nás zanecháva nezmazateľné stopy spomienok, z ktorých sa učíme a v mnohom nás posúvajú vpred. Posledný deň a noc roka 2011je teda časom bilancovania a aspoň symbolického lúčenia sa so starým rokom, ktorého čas sa naplnil. To môže byť ťažké, zvlášť, ak nám uplynulé mesiace priniesli aj udalosti, na aké sa zabúda len veľmi ťažko.

Predstavu ako prežiť posledné hodiny roka 2011 má každý  z nás rozdielne. Vítanie nového roka si tiež niekto vychutná s pohárom sektu v ruke a iný prespí v teplej, mäkkej posteli.

Výbor ZO Jednoty dôchodcov v Čachticiach zorganizoval pre svojich členov  na posledný večer roku 2011 posedenie pri reprodukovanej hudbe spojené s podávaním večere so všetkým čo k tomu patrí ( ako oplátky s medom, prípitkom ), po polnoci kapustnicu. Nálada bola výborná. Zotrvali sme až do rána. Po polnoci sme si navzájom popriali veľa zdravia šťastia. Tí odvážnejší sa rozhodli aj pre celoročné predsavzatia. Pesimizmus, ktorý sprevádzal odchádzajúci rok, aspoň na chvíľu vystriedali záblesky nádeje, že rok 2012 bude lepší. Pre každého z nás však rok 2011 priniesol i mnoho dobrého a pozitívneho. Je ale čas pohnúť sa vpred a nový rok vnímať ako nový začiatok, čistú štartovaciu čiaru, od ktorej sa môžeme odraziť a dobehnúť kamkoľvek.  Do týchto znovuzrodených dní prajeme veľa pozitívnej energie a radosti, z ktorej môžete čerpať vo všedný i slávnostný deň. Áno, Silvester sa právom hrdí titulom – najbláznivejšia noc roka! party, hlučné oslavy, ohňostroje na námestiach, šampanské. To všetko nám plným priehrštím ponúka Silvestrovská noc, aby sme zábavou zabudli na to zlé a tešili sa na nový začiatok. Tak, či onak, hlavne, do Nového roka sme vstali s čistou hlavou a veselou mysľou, pocitom šťastia pri srdci, spokojnou zmierenou dušou a bozkom na líce, podaním ruky svojim najbližším, na ktorých nám záleží.

Výbor ZO JDS

Družobné stretnutie

Skutočnosť, že dobré vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sa po rozdelení spoločnej republiky neskončili, dokazujú to priateľské stretnutie dôchodcov

z Čachtíc a dôchodcov z časti Brna –Tuřany . Stretnutia sú prezentáciou nadštandardného spolužitia, založeného na dlhoročnom priateľstve.

Tento rok sa uskutočnilo  b  Brne, ktoré sa konalo už po 12 krát v Brne. Prvé kontakty  Čachtíc a Brna-Tuřany bolo na obecnom úrade Čachtíc kde  predložil návrh na družbu p. Bártl z Brna- Tuřany starostke obce p. Anne Ištokovej, ktorá s návrhom súhlasila.

Pred stretnutím sme sa zastavili v zámku Buchlovice kde sme si pozreli prekrásnu záhradu a výstavu kvetín ako i zámok s výkladom.

Dňa 8.9.2012 sa  streli za prítomnosti predstaviteľov obcí. Hostitelia dôchodcovia z Brna –Tuřany  privítali  51 dôchodcov z Čachtíc ručne vyrobeným tulipánom a programom tancujúcich detských párov – víťazov okresných súťaží .  Po slávnostnom obede zahrala hudobná skupina ,ktorá rozprúdila zábavu. No prišiel čas ukončenia zábavy a návratu domov.

Dôchodcovia sa pri partnerských aktivitách spoliehajú na vlastné zdroje a pomoc obecných ú radov ale nebolo by na škodu keby sa do tejto aktivity zapojili školy a podniky na území obcí veď raz aj oni a ich zamestnanci budú seniori a tiež budú chcieť žiť aktívnym životom. Partnerstvo bez aktívneho zapojenia občanov má malú perspektívu“

Oslavy zlatej svadby v klube ZO Jednoty dôchodcov v Čachticiach

Prešli už roky, prefrkli.
Ku tomu dňu sa vráťme ako k studni,
ako sa k studienke vracia laň, skalopevne mi stisni dlaň
a nezabudni, nezabudni ….

Aj napriek skoro každodenným informáciám bulvárnych časopisov o rozvode nielen svetových celebrít, sú páry, ktoré kráčajú spoločnou cestou života už veľa rokov. Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslavu dopraje osud iba nie mnohým zosobášeným párom. Manželia Vincko a Helenka Šimoví patria k tým šťastnejším, ktorí si mohli pripomenúť slávnostný deň, kedy si pred päťdesiatimi rokmi povedali manželské áno. Piateho  decembra 2011  sme spoločne v klube jednoty dôchodcov (prítomných 60 členov) oslávili päťdesiate výročie kedy si povedali áno budeme spoločne kráčať životom, ktorý je sen a my ho naplníme.

Pred 50. rokmi  si podali ruky a sľúbili, že čokoľvek dobré i zlé príde, budú znášať spolu, jeden druhému pomáhať .

Pred podpredsedom p.Vlčkom a členkou p.Ondrejkovou si obnovili svoj sľub a zápisom do kroniky potvrdili, že i naďalej budú kráčať spoločne životom a budú aktívne pracovať  v Jednote dôchodcov v Čachticiach..

Stojíme teraz pred Vami, hlavne pred tebou našou predsedníčkou jednoty dôchodcov v Čachticiach Helenka, hľadíme na Vás mlčiac. Hľadáme totiž tie správne slová, ako vyjadriť to , čo cítime, to čo Vám chceme povedať.

Čím začať? Gratuláciou? Vyjadrením obdivu?    Ste ako dva stromy, čo zrástli spolu a vytvorili mohutný kmeň, silný. A my všetci sme radi a sme Vám nesmierne vďační, že sa o ten kmeň môžeme oprieť a čerpať z neho energiu.

Zostávajú však milé spomienky na spoločne prežité roky

Neviem čím to je že tie dnešné babky a dedkovia spolu vydržali tak dlho.   Dnes, keď takmer polovička manželstiev  končí rozvodom, je už takmer zázrak, ak nejaké manželstvo vydrží päťdesiat rokov A predsa my sme mali tú možnosť osláviť takéto výročie .

Ešte dlho kráčajte ruka v ruke
chodníkom úcty, lásky a uznania.
Ste ako stromy dva na rozkvitnutej lúke.
Z jedného koreňa čas oboch napája…

Výbor ZO Jednoty dôchodcov