Materská škola Čachtice

Materská škola

Školské zariadenie bez právnej subjektivity

Riaditeľka: Mária Imrišková

Adresa: Pionierska 348, Čachtice

Tel. č.: 032/ 7787 178

e-mail: mscachtice@cachtice.sk

Materská škola hospodári s finančnými prostriedkami pridelenými obcou – originálne kompetencie.