Súkromná materská škola Čachtice

Súkromná materská škola Čachtice n.o.

Školské zariadenie s právnou subjktivitou

Riaditeľ: Ľubica Gogolová

Adresa: Malinovského 882, Čachtice

Tel. č.: 032/ 7787 128

e-mail: jurigova3@post.sk

Počet žiakov: 90

Súkromná materská škola hospodári s finančnými prostriedkami pridelenými obcou – originálne kompetencie.