Základná umelecká škola Čachtice

Základná umelecká škola

Školské zariadenie bez právnej subjktivity

Riaditeľ: Juraj Vlček

Adresa: Pionierska 348, Čachtice

Tel. č.: 032/ 7787 134

e-mail: zuscachtice@cachtice.sk

Základná umelecká škola hospodári s finančnými prostriedkami pridelenými obcou – originálne kompetencie.