Komunálne voľby 2022

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie 2022
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, pre rok 2022.
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, pre rok 2022.

Zoznam volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Zoznam volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov