Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Vitajte na novej webovej stránke obce Čachtice.

Vedenie MŠ, zaradenie učiteliek, rada školy a rodičovská rada

Riaditeľka: IMRIŠKOVÁ MÁRIA
Zástupkyňa riaditeľky: HANICOVÁ SOŇA
Vedúca metodického združenia: Mgr. MIHOVÁ MIROSLAVA
Vedúca školskej jedálne: PAULECHOVÁ MÁRIA
Členky pedagogickej rady: van WINGERDEN IVETA, Mgr. CHOBOTOVÁ VERONIKA, Bc. HEVIEROVÁ VERONIKA, Bc. IVANIČOVÁ MAGDA, UGROCZIOVÁ ĽUBICA ROSSANA
Upratovačka: HADBÁBNA HANA
Kuchárka: ZÁMEČNÍKOVÁ JANA
Školník: HADBÁBNY JOZEF

Zaradenie učiteliek do tried

I.Trieda – ŽABKY – mladšia veková skupina
Triedne učiteľkyMgr. CHOBOTOVÁ VERONIKA, UGROCZIOVÁ ĽUBICA ROSSANA

II.Trieda – VČIELKY – mladšia veková skupina
Triedne učiteľky: Mgr. MIHOVÁ MIROSLAVA, Bc. IVANIČOVÁ MAGDA

III.Trieda – MACKO PU – stredná veková skupina
Triedne učiteľky: IMRIŠKOVÁ MÁRIA, van WINGERDEN IVETA

IV.Trieda – SOVIČKY – najstaršia veková skupina
Triedne učiteľky: HANICOVÁ SOŇA, Bc. HEVIEROVÁ VERONIKA

Rada školy

Predsedníčka: Mgr. Júlia Hanicová – zástupca rodičov
Členovia: Soňa Hanicová – zástupca pedag. zamest.
Jana Ištoková – zástupca rodičov
Hana Hadbábna – zástupca nepedag. zamest.
Ing. Ján Belák – zástupca obecného zastupiteľstva

Rodičovská rada

Predsedníčka: Ing. Zuzana Uhlíková
Hospodárka: Alena Peterková
Zapisovateľka: Tatiana Selecká
Členovia: Mgr. Janka Hrdá, Zuzana Dlugošová, Anna Hučková, Jana Holodňaková