Kontakt, prevádzková doba MŠ a konzultačné hodiny


Prevádzková doba materskej školy

    • OD 6.30 hod. – do 16.30 hod.

Kontakt

    • telefón: 032/7787178
    • email: mscachtice@cachtice.sk
    • facebook: Čachtice Materská Škola

Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov/rodičov/

    • Pondelok a streda od 11.00 hod. – 12.00 hod., alebo od 15.00 hod. – 16.00 hod.