Vedenie MŠ, zaradenie učiteliek, rada školy a rodičovská rada


Vedenie MŠ


Riaditeľka IMRIŠKOVÁ MÁRIA
Zástupkyňa riaditeľky HANICOVÁ SOŇA
Vedúca metodického združenia Mgr. MIHOVÁ MIROSLAVA
Vedúca školskej jedálne PAULECHOVÁ MÁRIA
Členky pedagogickej rady van WINGERDEN IVETA
Mgr. CHOBOTOVÁ VERONIKA
Bc. HEVIEROVÁ VERONIKA
Bc. IVANIČOVÁ MAGDA
UGROCZIOVÁ ĽUBICA ROSSANA
Upratovačka HADBÁBNA HANA
Kuchárka ZÁMEČNÍKOVÁ JANA
Školník HADBÁBNY JOZEF

Zaradenie učiteliek do tried


I.Trieda – ŽABKY – mladšia veková skupina
Triedne učiteľky Mgr. CHOBOTOVÁ VERONIKA
UGROCZIOVÁ ĽUBICA ROSSANA
II.Trieda – VČIELKY – mladšia veková skupina
Triedne učiteľky Mgr. MIHOVÁ MIROSLAVA
Bc. IVANIČOVÁ MAGDA
III.Trieda – MACKO PU – stredná veková skupina
Triedne učiteľky IMRIŠKOVÁ MÁRIA
van WINGERDEN IVETA
 IV.Trieda – SOVIČKY – najstaršia veková skupina
Triedne učiteľky HANICOVÁ SOŇA
Bc. HEVIEROVÁ VERONIKA

Rada školy


Predsedníčka Mgr. Júlia Hanicová – zástupca rodičov
Členovia Soňa Hanicová – zástupca pedag. zamest.
Jana Ištoková – zástupca rodičov
Hana Hadbábna – zástupca nepedag. zamest.
Ing. Ján Belák – zástupca obecného zastupiteľstva

Rodičovská rada


Predsedníčka Ing. Zuzana Uhlíková
Hospodárka Alena Peterková
Zapisovateľka Tatiana Selecká
Členovia Mgr. Janka Hrdá
Zuzana Dlugošová
Anna Hučková
Jana Holodňaková