Slider

Oficiálna stránka obce

Novinky

POĎAKOVANIE

Starosta obce Čachtice ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našich čachtických hodov. Vďaka patrí pracovníkom obce, komisiám obecného zastupiteľstva a aj dobrovoľníkom, ktorí...

POĎAKOVANIE

Organizačný výbor Čachtického polmaratónu 2018 touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým dobrovoľníkom ktorí pomáhali pri zabezpečovaní behu, sponzorom, ktorí finančne alebo vecnými darmi podporili podujatie,...

Pomôžte pri identifikácii

Tento týždeň došlo k pokusu o vykradnutie stánku. Video zaznamenáva pohyb osoby, ktorá sa o tento čin pokúšala. Ak ste osobu na zázname z...

OZNAM

Stavebný úrad  dnes 24.8.2018 z dôvodu čerpania dovolenky neúraduje.

171. výročie IV. Sednice Tatrína

MOMS Čachtice, OMM Častkovce, Obec Čachtice, Farský úrad Čachtice, v spolupráci so ZŠ IV. Sednice Tatrína, ZUŠ a MKS v Čachticiach Vás pozývajú na...

Vyjadrenie TSK k oprave mostu

Vážený pán starosta, verejné obstarávanie na výber dodávateľa rekonštrukčných prác na mostnom objekte 504-030 cez potok Dudváh v obci Čachtice bolo ukončené na základe...