Slider

Oficiálna stránka obce

Novinky

Mapa povodňového ohrozenia

Mapa povodňového ohrozenia v mierke 1 : 10 000 Čiastkové povodie Váh Hydrologické číslo povodia 4-21-09-1585 Sada analógových máp povodňového ohrozenia obsahuje: Mapa záplavových...

OLEJ a PLASTY už SPOLOČNE

OLEJ a PLASTY už SPOLOČNE. Obec Čachtice prináša novú možnosť zberu použitého kuchynského oleja súčasne so zberom plastov spred Vašich domácností. Použitý kuchynský olej...

Daň za ubytovanie

OBEC ČACHTICE – SPRÁVCA DANE ZA UBYTOVANIE U P O Z O R Ň U J E platiteľov dane, t.j.  poskytovateľov ubytovania na území...

Miestny inzertný portál

Milí spoluobčania, ďakujeme za Vaše prvé inzeráty na miestnom inzertnom portáli. Našim cieľom bolo vytvoriť viaceré inzertné kategórie tak, aby bol zabezpečený dostatočný priestor...

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Obec Čachtice pamätá aj na našich najmenších obyvateľov Čachtíc. Dňa 14.11.2015 sa v obradnej sieni uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Starosta obce si ich...