Slider

Oficiálna stránka obce

Novinky

Obmedzenie premávky na miestnych komunikáciách

Oznamujeme Vám, že spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava bude v dňoch od 20.4.2016 do 29.5.2016 realizovať pokládku el. vedenia na miestnych komunikáciách. Z uvedeného...

Mapa povodňového ohrozenia

Mapa povodňového ohrozenia v mierke 1 : 10 000 Čiastkové povodie Váh Hydrologické číslo povodia 4-21-09-1585 Sada analógových máp povodňového ohrozenia obsahuje: Mapa záplavových...

OLEJ a PLASTY už SPOLOČNE

OLEJ a PLASTY už SPOLOČNE. Obec Čachtice prináša novú možnosť zberu použitého kuchynského oleja súčasne so zberom plastov spred Vašich domácností. Použitý kuchynský olej...