Úradná tabuľa 2018

Úradná tabuľa 2019  |  Úradná tabuľa 2018  |  Úradná tabuľa 2017  |  Úradná tabuľa 2016


Návrh Záverečného účtu Obce Čachtice za rok 2017
Príloha1 Hodnotenie plnenia programov obce
Priloha2 Hodnotenie plnenia programov s komentárom