Voľby do VÚC 2022

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, pre rok 2022.
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, pre rok 2022.

Zoznam volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Zoznam volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov