Voľby do VÚC 2022

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, pre rok 2022.
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, pre rok 2022.

Zoznam volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Zoznam volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov