Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Matrika

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Matrika
  Ing. Daniela Bublavá
tel: 032/74010 13
email: matrika@cachtice.sk

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.

Obec Čachtice vybavuje tieto podania:

Iné úkony:

  • 2,00 € – osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis
  • 2,00 € – osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny, za každú stranu v slovenskom jazyku
  • 3,00 € – Osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny, za každú stranu v českom jazyku
  • 5,00 € – Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu za každý odtlačok a za každý podpis