Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Matrika

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Matrika
  Ing. Daniela Bublavá
tel: 032/74010 13
email: matrika@cachtice.sk

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.

Obec Čachtice vybavuje tieto podania:

Iné úkony:

 • 2,00 € – osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis
 • 2,00 € – osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny, za každú stranu v slovenskom jazyku
 • 3,00 € – Osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny, za každú stranu v českom jazyku
 • 5,00 € – Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu za každý odtlačok a za každý podpis
 • 10,00 € – Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostil)
 • 5,00 € – vydanie potvrdenia o trvalom pobyte osoby

 

IOMO:

IOMO Integrované obslužné miesto občana Čachtice

Integrované obslužné miesto občana vám ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Na pracovisku IOMO vybavíte:

 • Výpis z registra trestov na právne účely
 • Odpis z registra trestov na právne účely
 • Výpis z obchodného registra na právne účely
 • Výpis z listu vlastníctva na právne účely

Potrebné je predložiť:

 • platný občiansky preukaz, resp. platný cestovný pas

Poplatky:

 • 3,90 € – Výpis z registra trestov na právne účely
 • 3,90 € – Odpis z registra trestov na právne účely
 • 4,50 € – Výpis z obchodného registra na právne účely
 • 7,90 € – Výpis z listu vlastníctva na právne účely

Doba vybavenia:

 • Výpis z registra trestov – do 15 minút asistované podanie žiadosti + do 15 minút získanie výstupu z podania
 • Odpis z registra trestov – do 15 minút asistované podanie žiadosti + do 15 minút získanie výstupu z podania
 • Výpis z obchodného registra – do 15 minút asistované podanie žiadosti + do 15 minút získanie výstupu z podania
 • Výpis z listu vlastníctva – do 15 minút asistované podanie žiadosti + do 24 až 48 hodín získanie výstupu z podania