Slider

Oficiálna stránka obce

Novinky

POVINNOSŤ REGISTROVAŤ CHOV OŠÍPANÝCH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 37/2007 Z. z. o vetrinárnej starostlivosti, opakovane informuje o...

ZBER PLASTOV A PAPIERA

TERMÍN VÝVOZU PLASTOV: 6.10.2020, 10.11.2020, 15.12.2020 ulice: Železničná, Niva, Medzihorská, J.Urbanovského, Na doline, Revolučná, Kúria, Podzámska, Pionierska, Ul. 1. mája, Slnečná 7.10.2020, 11.11.2020, 16.12.2020...

Prerušenie dodávky vody

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. oznamujú, že zajtra 2.10.2020 bude prerušená dodávka pitnej vody v ulici Niva v čase od 8:00 – 13:00.

OZNAM

Oznamujeme občanov, že na základe nariadenia vlády SR a hlavného hygienika sa rušia všetky športové a kultúrne spoločenské aktivity v obci. Z tohoto dôvodu...

OZNAM COVID 19

Vzhľadom k pretrvávajúcej mimoriadnej situácií v súvislosti s ochorením COVID-19 Vás žiadame, aby všetky osoby ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, teda...