Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Narodenie dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné je predložiť:

 • dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):
  • občiansky preukaz rodičov,
  • sobášny list,
 • dieťa narodené slobodnej matke:
  • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
  • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
 • dieťa narodené rozvedenej matke:
  • právoplatný rozsudok o rozvode,
  • občiansky preukaz,
 • dieťa narodené vdove:
  • sobášny list,
  • úmrtný list zosnulého manžela,
  • občiansky preukaz.

Poplatky: bez poplatku.
Doba vybavenia: na počkanie