Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo člen rodiny. Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.                        Na požiadanie môže byť k druhopisom priložený viacjazyčný štandardný formulár.

Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.

Poplatky: druhopis - 7,00 €                                                                                                                                             viacjazyčný štandardný formulár - 7,00€

Doba vybavenia: na počkanie