Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo člen rodiny. Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.

Poplatky: 5,00 €

Doba vybavenia: na počkanie