Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa späťprijatie priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Obvodnom úrade v Novom Meste nad Váhom.

Potrebné je predložiť:
  • žiadosť,
  • platný občiansky preukaz,
  • sobášny list,
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).
Poplatky:
  • 4,00 € – zmena hanlivého a neosobného mena alebo hanlivého priezviska
  • 50,00 € – zmena priezviska maloletých detí
  • 140,00 € – zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch