Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Miestne dane a poplatky

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Miestne dane a poplatky
  Zuzana Mihalová
tel: 032/740 10 12
email: dane@cachtice.sk
  Elena Čapošová
tel: 032/740 10 17
email: dane@cachtice.sk

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov Obec Čachtice ukladá tieto dane a poplatky

Miestne dane:

Miestne poplatky

 

Definície predmetných daní a poplatkov sú uvedené v zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v znení neskorších predpisov a vo VZN DzN 8/2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 584.79 kB  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.