Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Nájomné byty

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Bytový refrát
  Elena Čapošová
tel: 032/740 10 17
email: byty@cachtice.sk

Miestne predpisy

Vybavovanie žiadostí o pridelenie obecného nájomného bývania je upravené:

Všeobecne záväzným nariadením

Záujemci o nájom bytu vo vlastníctve obce môžu požiadať obec:

  • Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu

K žiadosti je potrebné priložiť aj povinné prílohy. Bez nich nie je žiadosť kompletná.

Žiadosť vedieme v evidencii 2 roky. Po tomto čase bude žiadosť skartovaná  a pokiaľ Vaša žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu stále trvá, je potrebné ju po 2 rokoch podať znovu.

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu. (231.38 kB)