Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Zberný dvor

Otváracie hodiny  Zberného dvora  v ul. Komárno

DEŇ

OD

DO

Pondelok

8:00

14:00

Utorok

7:00

15:00

Streda

9:00

17:00

Štvrtok

8:00

14:00

Piatok

7:00

15:00

Sobota

8:00

12:00

Nedeľa

Zatvorené

V zbernom dvore sa bezplatne odoberá nasledovný odpad:
 • Plasty
 • Papier a lepenka
 • Tetrapaky
 • Sklo
 • Elektroodpad
 • Objemný odpad – nábytok, matrace, sedačky, …
 • Použitý kuchynský olej
 • Nebezpečný odpad
 • Kovy
 • Pneumatiky
 • Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene od fyzických osôb
Za Poplatok sa zberá:
 • Drobný stavebný odpad ( 5,00 €/100 kg )
  ( na základe Dodatku č. 2 k VZN 6/2016)
 • Stavebný odpad

 

Jedným zo subjektov so súhlasom na uloženie výkopovej zeminy (zemina a kamenivo) a stavebnej sute (zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky) je spoločnosť Kameňolomy s.r.o., vo výrobni Čachtice (info: 032 / 74 06 440 ; 0903 224 661)