Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Samostatne hospodáriaci roľník

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Miestne dane a poplatky
  Zuzana Mihalová
tel: 032/740 10 12
email: dane@cachtice.sk
  Elena Čapošová
tel: 032/740 10 17
email: dane@cachtice.sk

Pre výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka je nutné získať osvedčenie. Preto fyzická osoba, ktorá chce podnikať ako SHR, musí sa najprv registrovať na príslušnom obecnom úrade v ktorého obvode (katastri) sa nachádzajú pozemky SHR, na ktorých chce vykonávať poľnohospodársku výrobu. SHR nemusí podnikať výlučne na vlastnej pôde, ale aj na pôde prenajatej.

Hlavná činnosť SHR spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby a to vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Ukončenie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ písomne ohlási na Obecnom úrade v Čachticiach, kde sa mu vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie.

Potrebné doklady pre zápis

Poplatky

  • poplatok podľa sadzobníka 6,50 € – žiadosť o zápis
  • poplatok podľa sadzobníka 1,50 € – zmena údajov v osvedčení o zápise