Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Výstavba a stavebný poriadok

VYBAVUJE:
Obecný úrad Čachtice - Stavebný úrad
  Danka Kubišová
tel: 032/740 10 21
email: stavebnyurad@cachtice.sk

Podľa zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Obec Čachtice vykonáva pôsobnosť stavebného úradu a zabezpečuje štátny stavebný dohľad v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Obec Čachtice vybavuje tieto podania, ktoré môžete spoločne s prílohami doručiť osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (služba všeobecná agenda):

 

Stavebný poriadok

Územné a stavebné konanie

 

Žiadosti, stanoviská k stavbám, územno-technické informácie

 

Všeobecné informácie pre žiadateľov