Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Adresy vybraných dotknutých orgánov štátnej správy

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY:

 

  • Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Klientske centrum (Životné prostredie, Pozemky a lesy, Kataster, Doprava a pozemné komunikácie...)

Okresný úrad

Adresa:
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Prednosta: Mgr. Ema Maggiová
Tel. supervízor: 0961 245 800
email: podatelna.nm@minv.sk
Web: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=14

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR: 0800/222 222

 

  • Krajský pamiatkový úrad Trenčín

KPU Trencin

Adresa:
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Riaditeľ/ka KPÚ: PhDr. Eva Gazdíková
Tel: 032/245 1111
email: podatelna.tn@pamiatky.gov.sk
Web: https://www.pamiatky.sk/krajske-pamiatkove-urady/kpu-trencin/

 

  • Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom

Oddelenie požiarnej prevencie

Hasici

Adresa:
Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel: 032-771 0926
Web: https://www.minv.sk/?stavebna-prevencia

 

  • Okresné riaditeľstvo PZ - Odbor poriadkovej a dopravnej polície

Okresný dopravný inšpektorát - Dopravný inžinier
Adresa:
Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel: 096124-3511 
Web: https://www.minv.sk/?strankove-dni-a-hodiny-na-pracoviskach-or-pz-nove-mesto-nad-vahom-1

 

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín

RUVZ Trencin

Adresa:
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
Tel: 032/6509511
email: tn.opo@uvzsr.sk
Web: https://www.ruvztn.sk/

 

INŽINIERSKE SIETE:

 

  • Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM - NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

TVK

Adresa:
Malinovského 1232/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
oproti OD Kaufland
Tel: 032/6572 880
0911 242 386
email: info@tvkas.sk
Web: https://www.tvkas.sk/

 

  • Západoslovenská distribučná a.s.

ZSE Dis

Adresa:
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Poštová adresa: P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
Tel: 0850 333 999
Web: https://www.zsdis.sk/

 

 

  • SPP-distribúcia, a.s.

SPP dis

Adresa spol.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Poštová adresa: Plátennícka 2 , 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 0850 269 269
Web: https://www.spp-distribucia.sk/
Pracovisko:
Nové Mesto nad Váhom

Adresa:

Ľudmily Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom