Menu
Obec Čachtice
ObecČachtice
hore

Vydanie záväzného stanoviska k stavbe

Záväzné stanoviská vydáva Obec Čachtice na základe písomnej žiadosti. Záväzné stanovisko je potrebné predložiť k začatiu územného konania, stavebného konania, konania o zmene stavby pred dokončením, o zmene v užívaní stavby alebo o odstránení stavby na území obce.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stavbe
  • projektová dokumentácia

Žiadosť: